Dodawanie utworów do Playlisty

25 października 2020

Dodawanie utworów do konta na serwerze streamingowym w Hosterion może odbywać się na dwa sposoby w tej chwili. W systemie wykorzystujemy zaawansowany panel do ładowania utworów, dzięki czemu nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji do wysyłania utworów.

1. Biblioteka Muzyczna

Po zalogowaniu się do konta, w sekcji „Zarządzanie AutoDJ” w menu „Biblioteka Muzyczna” znajdziemy aplikację do przesyłania plików i dodawania ich do Playlist.

Biblioteka otworzy się w nowej zakładce (nowym oknie).

Jeżeli mamy już dodane wcześniej Playlisty w panelu, pojawią się one po lewej stronie, jeśli nie mamy tu nic to znaczy, że nie otwyrzyliśmy żadnej Playlisty, ale możemy dodawać w tym miejscu pliki, nawet jeśli Playlista nie jest utworzona.

W naszym przypadku mamy już dwie Playlisty utworzone. Aby rozpocząć dodawanie plików należy utworzyć jakiś folder w górnej części okna. Pliki muszą być umieszczone w folderze. Folderów może być kilka, może byc jeden. Tworzymy folder.

UWAGA: Ze względu na kompatybilność z systemami Unix, foldery muszą zawierać wyłącznie znaki łacińskie – bez polskich ogonków. Przy próbie wprowadzania znaków specjalnych lub polskich znaków zostaną one automatycznie usunięte. To dotyczy tylko folderów. Utwory mogą zawierać polskie znaki.

Po dodaniu folderu pojawi się on na liście poniżej.

Wybieramy nowo utworzony folder.

Pojawi się okienko pozwalające na wysyłanie plików muzycznych. Można wysłać jeden lub wiele plików jednocześnie.

Dodane świeżo pliki możemy skasować lub odsłuchać. Utwory zostały wrzucone do folderu muzycznego. Aby teraz dodać je do playlisty należy „złapać” myszką utwory i przeciągnąć je do wybranej Playlisty po lewej stronie.

Podpowiedź: Aby wybrać kilka plików jednocześnie i przeciągnąć je do Playlisty naciśnij na klawiaturze przycisk CTRL i zaznacz kilka lub naciśnij na dowolny utwór w folderze i użyj kombinacji klawiszy CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie utwory jednocześnie.

Po przeciągnięciu plików na daną Playlistę, Playlista „zadrży”, aby potwierdzić, że pliki zostały dodane.

UWAGA: Można dodać tylko raz ten sam utwór do jednej Playlisty. Jeśli spróbujemy dodać ponownie ten sam utwór, system nie doda go automatycznie. Dzięki temu po dograniu nowych utworów do folderu muzycznego nie trzeba wybierać ich ręcznie. Mozna zaznaczyć wszystkie i wciągnąć na Playlistę, a system rozpozna czy nie jest to duplikat.

Po wciągnięciu utworów na listę, pojawią się one w głównym oknie systemu na danej, konkretnej Playliście.

2. Dodawanie utworów tylko do konkretnej Playlisty

Drugim sposobem na dodawanie utworów jest dodawanie ich z poziomu głównego panelu za pomocą przycisku „Wyślij pliki MP3„.

Różnica jest taka, że dodając za pomocą tego przycisku, utwory zostaną dodane tylko i wyłączni do tej jednej Playlisty i nie będą widoczne w Bibliotece Muzycznej, ani nigdzie indziej.

UWAGA: Po skasowaniu danej Playlisty, utwory dodane w ten sposób zostaną również skasowane bezpowrotnie.