Jingle i Reklamy

25 października 2020

W systemie Hosterion funkcja Jingle i Reklamy pozwala na ustawienie Jingli lub Reklam między utworami niezależnie od playlisty.

Jeśli Jingle/Reklamy zostaną zdefiniowane w tym miejscu będą odgrywane co określoną liczbę utworów. Ustawienie przeskoku (tj. co ile utworów ma polecieć reklama) definiujemy poniżej.d

Co do zasady istnieje możliwośc ustawienia także dedykowanej Playlisty z Reklamami lub Jinglami i odgrywanie ich o określonych godzinach w ciągu całego dnia.

Aby ustawić włączanie się reklam co określoną liczbę utworów skorzystamy z sekcji „Zarządzanie AutoDJ” oraz menu „Jingle i Reklamy„.

Po wciągnięciu Jingli/Reklam na listę do okienka po prawej stronie utawiamy przeskoki i zapisujemy.

Od tej pory co ustawioną liczbę utworów poleci reklama.

PODPOWIEDŹ: Aby posortować listę Jingli mozna skorzystać z przeciągania na liście. Złap utwór i przeciągnij go w górę lub w dół.

UWAGA: Funkcja płynnych przejść jest całkowicie wyłączona w trakcie odgrywania Jingli. Dzieje się tak dlatego, że zwykle każda reklama zaczyna się od istotnych słów i kończy na istotnych słowach. Jingiel lub reklama to taki krótki utwór reklamujący. gdyby była aktywna funkcja płynnych przejść to każdy Jingiel miałby ucięty początek i koniec potrzebne w kilku sekundach na płynne wstawienie przerywnika i wyciszenie na końcu. To by powodowało efekt niepełnej reklamy i słuchacz nie słyszałby tego co jest na początku i na końcu.

UWAGA: Jeśli ustawisz Jingle co 1 utwór to funckja płynnych przejść między utworami zostanie całkowicie wyłączona w systemie!

UWAGA: Aby zapisać zmiany i zaaplikować je do systemu Jingli/Reklam konieczne jest uruchomienie ponownie usługi AutoDJ. Warto zatem zostawić zmiany w tym miejscu na godziny nocne lub kiedy nie ma aktywnych słuchaczy. Restart usługi AutoDJ powoduje chwilowe rozłączenie się wszystkich.