Nadawanie programem RadioBoss do AutoDJ

26 października 2020

Aby rozpocząć nadawanie programem RadioBoss konieczne jest uruchomione konto w systemie Hosterion na platformie strumieniowej. Nie ma znaczenia czy jest to Shoutcast czy Icecast. Aplikacja potrafi nadawać na wszystkie typy serwerów.

Po uruchomieniu aplikacji przechodzimy do konfiguracji serwera do nadawania:

Otworzy się okno z menu konfiguracyjnym. Przechodzimy do zakładki „Nadawanie„.

Po przejściu do zakładki Nadawanie naciskamy po prawej stronie na znak plusika (+).

Pojawi się kolejne okienko, w którym możemy wpisać właściwe dane do nadawania.

Dane możemy wypełnić samodzielnie, ale możemy skorzystać także z kreatora konfiguracji. Najprościej będzie wybrać właśnie tą opcję.

Wybieramy odpowiedni typ serwera w kolejnym okienku w zależności od tego na jaki serwer nadajemy, a także do jakiej usługi się podłączamy.

Mamy kilka możliwości choć najczęściej będziemy korzystać z jednego z tych trzech zaznaczonych typów.

Typy serwera:

  • Shoutcast v1 – używany jest w przypadku kiedy serwerem strumieniowym jest Shoutcast v1 (1.9) i nadajemy do niego bezpośrednio lub jeśli nadajemy do usługi AutoDJ wykorzystując na przykład konta DJ.
  • Shoutcast v2 – Używamy tylko wtedy kiedy nadajemy bezpośrednio do serwera – bez włączonej usługi AutoDJ, bez kont DJ.
  • Icecast – używamy tylko wtedy kiedy naszym serwerem jest Icecast v2 i nadajemy do niego bezpośrednio bez włączonej usługi AutoDJ i bez korzystania z kont DJ.

UWAGA: Jeśli mamy włączoną usługę AutoDJ zawsze konieczne jest wybranie typu serwera Shoutcast v1. Jest to związane z tym, że usługa AutoDJ nie jest serwerem Shoutcast/Icecast. Jest to niezależna usługa, która koduje dźwięk i wysyła go do serwera. Innymi słowy łączy się z serwerem Shoutcast/Icecast i nadaje jako pośrednik – niezależnie czy nadajemy hasłem głównym czy kontami DJ. Niestety najnowsza wersja biblioteki do obsługi AutoDJ nie wspiera w dalszym ciągu nadawania bezpośrednio do Shoutcast v2. Nadając do AutoDJ protokołem v1 zachowujemy wszystkie benefity jakości dźwięku.

Nadawanie do usługi AutoDJ.

Kiedy usługa AutoDJ jest włączona i aktywna możemy nadawać do systemu tylko za pomocą kont prezenterów DJ. Jeśli więc chemy nadawać zamiennie z Autopilotem musimy utworzyć w systemie konta prezenterów.

Poradnik – Tworzenie konta DJ

Kiedy jest aktywny AutoDJ, a prezenter (DJ) podłączy się do systemu swoim kontem, następuje „kopnięcie” AutoDJ’a i prezenter wchodzi na antenę. Autopilot jest wtedy w trybie „oczekiwania”. Pozostaje w tym stanie do czasu aż prezenter rozłączy się. Wtedy następuje automatyczne włączenie Autopilota i rozpoczyna on odgrywanie muzyki płynnym przejściem.

Aby nadawać do usługi AutoDJ za pomocą konta DJ należy wybrać w aplikacji typ serwera Shoutcast v1. Przechodzimy do kolejnego etapu.

Pojawi się miejsce do wprowadzenia danych serwera do nadawania.

Wypełniamy okienko danymi, które wygenerowalismy w ustawieniach konta DJ w panelu głównym.

Naciskamy na przycisk „Koniec” co spowoduje zapisanie zmian.

Wrócimy do poprzedniego okienka w aplikacji RadioBoss z już wypełnionymi danymi konfiguracyjnymi.

Ważnym jest, aby ustawić poprawnie Próbkowanie, Koder, Kbps oraz kanały tak jak na powyższym rysunku, chyba, że mamy wykupiony serwer z możliwością ustawienia jakości wyższą niz 128 kbps. Pozostałe wartości się nie zmieniają.

Po kliknięciu przycisku „OK” zmiany zostaną finalnie zapisane.

Pojawi się zapisany serwer wraz z konfiguracją do nadawania w okienku aplikacji.

Aby podłączyć się do serwera należy zaznaczyć mały pusty kwadracik po lewej stronie.

Po zaznaczeniu kwadracika, jeśli dane autoryzacyjne wpisaliśmy poprawnie, status „Off” z czarnego zmieni się na status „active” w kolorze zielonym.

To oznacza, że rozpoczęliśmy nadawanie i zostaliśmy poprawnie podpięci do serwera. Naciskamy „OK”, aby zamknąć okienko Ustawień.

Włączamy utwór, który mamy na liście. W naszym przypadku to jakiś testowy plik.

W tej chwili ten utwór jest odgrywany i nadawany na antenie, a AutoDJ oczekuje.

Aby sprawdzić czy na pewno odgrywane jest to co chcemy, możemy posłużyć się linkami z panelu głównego w systemie. Menu „Linki serwera SSL„.

Po wejściu na serwer – link do zarządzania serwerem,

widzimy, że odgrywany jest plik, który włączyliśmy.

Ustawienia tagów takich jak „Stream Name” oraz „Stream Website” możliwe jest wyłącznie na sztywno w panelu do zarządzania Hosterion (nie serwera). W najbliższych dniach zostanie dodana także obsługa Genre.

Ustawienie to dostępne jest w sekcji Zarządzania AutoDJ.

UWAGA: Po zapisaniu zmian, AutoDJ zostanie uruchomiony ponownie.

Na ten moment nie ma możliwości ustawiania tych metadanych dynamicznie w usłudze AutoDJ. Wynika to z odejścia od nowych tagów przez Shoutcast w najnowszej wersji. Jako firma stawiająca duży nacisk na bezpieczeństwo systemów aktualnie analizujemy możliwość dynamicznego zmieniania tagów poprzez AutoDJ. W poprzedniej wersji systemu taka zmiana była możliwa, ale zauważyliśmy niestabilne działanie serwerów innych klientów jeśli jeden klient w tagach wprowadzał znaki diakrytyczne. Mogło to powodować wyłączanie się lub restart usług AutoDJ innych klientów, dlatego zdecydowalismy się na wyłączenie dynamicznych tagów w najnowszej wersji panelu.