Planowanie Playlist (harmonogram)

24 października 2020

W systemie Hosterion dostępna jest funkcja Planera (Harmonogramu) Playlist. Dzięki temu możemy z bardzo dużą dokładnością zaplanować, która Playlista będzie odgrywana.

Planowanie playlist możemy zdefiniować dzień, miesiąc, rok, a nawet dokładną godzinę i minutę z przeskokiem co 5 minut. Możliwe jest zatem ustawienie nawet co 5 minut innej playlisty oraz jej zachowania.

Aby utworzyć nową listę przechodzimy do zakładki Playlisty w głównym menu zarządzania stacją.

Tworzymy nową listę naciskając „Utwórz nową playlistę”. Zostaniemy od razu przekierowani na nową listę.

Następnie dodajemy pliki muzyczne na listę.

UWAGA: Dodanie plików muzycznych za pomocą przycisku „Wyślij pliki MP3” spowoduje dodanie plików tylko do tej jednej konkretnej Playlisty. Nie będą te pliki dostępne nigdzie indziej w systemie, tylko w tej jednej konkretnej Playliście. Jeśli chcemy dodać pliki, które mają być dostępne do wyboru także w innych Playlistach musimy skorzystać z przycisku „Biblioteka Muzyczna”.

Po dodaniu każdego pliku MP3 możemy po naciśnięciu na jego tytuł edytować ten plik, podsłuchać lub włączyć na audycję natychmiastowo. Możemy także edytować Metatagi ID3.

UWAGA: Zalecamy, aby każdy plik miał poprawnie ustawione Metatagi ID3, aby poprawnie wyświetlać ich tytuły i nazwy.

Po dodaniu plików możemy przejść do planowania i harmonogramu odtwarzania Playlisty. Klikamy na przycisk „Zaplanuj”.

Jeżeli jest to nasze pierwsze planowanie – system zapyta nas czy czas, który właśnie został pokazany jest poprawny. Zwykle nie wymaga to żadnej zmiany i naciskamy potwierdzenie.

Przechodzimy do planowania.

Wybieramy w pierwszym polu datę z kalendarza.

UWAGA: Niektóre nazwy są w języku angielskim ze względu na planowanie harmonogramu w skryptach w tym języku. W przyszłości będzie to zmienione na polskie odpowiedniki.

Wybieramy godzinę oraz zachowanie systemu i AutoDJ w trakcie i przed/po odegraniu listy.

Opis poszczególnych funkcji:

Powtarzanie – Tu możemy określić w jaki sposób Playlista będzie odgrywana. Tylko raz, codziennie, co tydzień, co miesiąc.

Na koniec – Tutaj aktualnie jest jedna opcja pozwalająca na zmiksowanie i włączenie na koniec tej listy – Playlisty Domyślnej. W przyszłości będzie dostępne więcej funkcji.

Ustawienia przerwań AutoDJ – Jest to funkcja, która pozwala na przerywanie natychmiast Playlist (wykorzystując efekt płynnego przejścia). Dzięki temu nie musimy czekać na koniec danego utworu przy zmianie Playlisty. W sytuacji, w której mielibyśmy bardzo długi set na danej Playliście, a wybija godzina kolejnej Playlisty przerwanie pozwala na wyciszenie utworu i włączenie nowej Playlisty. AutoDJ nie musi czekać do końca utworu.

Sposób odtwarzania utworów – Możemy wybrać aktualnie dwie opcje, czyli utwory w kolejności, albo jeden po drugim.

Zagraj Jingle/Intro na początku – Jeśli wybije godzina danej Playlisty przed rozpoczęciem odgrywania utworów z tej Playlisty zostanie wyemitowany zdefiniowany Jingiel.

Zagraj Jingle/Intro na końcu – Jeśli wybije godzina końcowa danej Playlisty na koniec odgrywania utworów z tej Playlisty zostanie wyemitowany zdefiniowany Jingiel.

Na koniec tworzymy Harmonogram poprzez naciśnięcie przycisku „Utwórz”.

Otwrzymamy komunikat o poprawnym zaplanowaniu Playlisty i zostaniemy przekierowani do Harmonogramu (Zaplanowane Playlisty).

Po odegraniu danej Playlisty Status zmieni się na licznik – tzn. ile razy dana Playlista została już odegrana.

W tej chwili nie ma możliwości dokonywania zmian w Playlistach, ale przewidujemy taką funkcję w przyszłości.

UWAGA: Po dodaniu utworów za pomocą Biblioteki Muzycznej do danej Playlisty zostaną one automatycznie do niej dodane – nie ma konieczności tworzenia Playlisty na nowo. Planowanie od nowa może być pomocne tylko jeśli chcemy zmienić godzinę emisji danej Playlisty.

Aby dodać utwory do już zaplanowanej i istniejącej Playlisty klikamy po lewej stronie w przycisk „Biblioteka Muzyczna”.

Otworzy się ona w nowej zakładce!

Otworzy nam się widok Biblioteki Muzycznej.

Po lewej stronie zobaczymy informacje podstawowe o ilości zajętego, wolnego i przydzielonego miejsca, oraz nazwy naszych Playlist.

Tworzymy sobie folder lub wchodzimy do już istniejącego, dorzucamy do niego nowe utwory i po prostu przeciągamy za pomocą „Przeciągnij i upuść” na wskazaną Playlistę.

Po przeciągnięciu utworu, zostanie on dodany do naszej Playlisty. Nie ma konieczności tworzenia ponownie Harmonogramu jak już wspomniano, nie ma konieczności ponownego tworzenia Playlisty. Utwory zostaną do niej automatycznie dorzucone.

Aby sprawdzić czy te nowe utwory zostały dorzucone wrócmy do zakładki po lewej stronie w menu w głównym panelu (Biblioteka Muzyczna otworzyła się w nowej zakładce). wybierzmy Playlistę, do której dogrywaliśmy pliki i sprawdźmy czy tam są.

Świeżo dograny utwór tam się pojawił, dlatego nie ma konieczności robienia niczego więcej. Utwory zostały zaktualizowane automatycznie.

UWAGA: Nie można dodać jednego utworu dwa razy do jednej Playlisty. system nie doda ponownie duplikatu, dlatego nie ma konieczności wybierania utworu i szukania go. Można przeciągnąć całość utworów, a system sam rozpozna, które już ma na Playliście.