Zapasowy obrazek utworu (Cover)

25 października 2020

Funkcja „Zapasowy obrazek” polega na zastępowaniu obrazka utworów jesli obrazek ten nie jest dodany do metatagów lub system nie potrafi go znaleźć automatycznie w publicznych bazach danych.

W systemie Hosterion dostępna jest funkcja automatycznego pokazywania obrazków utworów. Niektóre utwory mają zaszyte w metatagach obrazki – miniaturki, które wyświetlane są w Playerach. Jeśli utwór nie ma zaszytego metatagu z obrazkiem, ale ma poprawnie wypełnione pola z tytułem lub format utworu to Artysta – Tytuł nasz system automatycznie spróbuje znaleźć taki obrazem w publicznych zbiorach takich jak last.fm, itunes itd. Jeśli powiedzie się wyszukiwanie to obrazek zostanie pokazany automatycznie przy utworze w naszych playerach.

Jeśli natomiast utwór nie ma zaszytego obrazka, a system z jakiegoś powodue nie jest w stanie po tytule wyszukać go w publicznych bazach to uruchamiana jest funkcja obrazka Cover.

Mozna ustawić obrazek na sztywno, co powoduje, że każdorazowo obrazek jest pokazywany taki sam, ale można ustawić funkcję zapasowego obrazka. Funkcja ta dostępna jest w sekcji „Zarządzanie AutoDJ” w menu „Zapasowy obrazek„.

Po wgraniu i zapisaniu obrazka będzie on pokazywany jeśli powyższe warunki zostaną spełnione.

Dzięki temu, nie zajdzie sytuacja, że obrazek w tytule pozostanie pusty lub domyślny.