Zmień Playlistę (na żywo)

25 października 2020

Funkcja „Zmień Playlistę” polega na przeskoczeniu z aktualnie odgrywanej (nawet zaplanowanej wcześniej) Playlisty do kolejnej, zdefiniowanej ręcznie przez klienta.

Spowoduje to wyłączenie płynnym przejściem aktualnie odgrywanego utworu z aktualnie ustawionej i granej Playlisty i wstawienie pierwszego utworu ze wskazanej nowej listy.

Aby skorzystać z funkcji należy wejść przez sekcję „Zarządzenie AutoDJ” oraz menu „Zmień Playlistę (na żywo)„. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko.

Po zakończeniu odgrywania włączonej Playlisty na życzenie z tej funkcji, AutoDJ powróci do planowego odgrywania ustawionych Playlist zgodnie z harmonogramem i planowaniem.